IKVIENA MINŪTE AR MUMS IR TAISNĪGUMA LABĀ!

Konfidencialitāte

No mūsu juridiskā biroja juristiem nav jābaidās. Visu, ko uzzina jurists, zina tikai jurists. Mūsu juristu mērķis ir aizsargāt savu klientu intereses, lai kādas tās būtu. Protams, interešu aizsardzība notiek likumā atļautajās robežās, kuras mēs nepārkāpjam un par kurām mēs arī informējam savu klientu.

Atpakaļ